Kdy žádat odškodnění za zpožděný let?

Abyste vůbec mohli pomýšlet na odškodnění za zpožděný let ClaimCloud.cz, musí být splněny základní podmínky:

 • délka zpoždění letu v cílové destinaci přesáhla 3 hodiny
 • zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004

kapitán připravující se na odlet.jpg

Dále jsou doplňující podmínky:

 • vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitá pro výpočet vašeho odškodnění
 • zpoždění letu bylo způsobeno okolností, které mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit

Regulace EC 261/2004:
Podmínkou žádosti o odškodnění v rámci evropské regulace je, že let musí být operován alespoň jedním z těchto způsobů:

 • let je uskutečněn leteckou společností, jejíž sídlo je na území Evropské unie nebo členského státu (Norsko, Švýcarsko, Island)
 • let je operován uvnitř EU nebo členského státu
 • odletová destinace musí být uvnitř EU nebo členského státu

Výše určení odškodnění:
Jestliže jsou splněny hlavní podmínky a příslušnost letu v rámci regulace EU, dalším krokem je určení maximální výše odškodnění. Ta se určuje podle vzdálenosti odletové destinace a cílové destinace v rámci jedné rezervace. POZOR! Nezapočítává se případná vzdálenost mezipřistání, nebo přestupy v průběhu cesty. Jde o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým místem a cílovým místem.
Další možnosti odškodnění:
Lety, které nespadají pod regulaci EU, nebo je neprovozuje dopravce mající sídlo v rámci EU, vám také mohou poskytnout odškodnění za zpožděný let. Ale tyto náhrady jsou individuální. Může jít o finanční náhradu, ale i letecké míle, bonusové či dárkové poukázky.

cestující sleduje monitor.jpg

Významné zpoždění:
Pokud je zpoždění delší než 5 hodin, máte právo let nevyužít. Nepokračujete v cestě a máte nárok na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité cesty a zároveň vás musí letecká společnost dopravit zpět do míst, kde vaše cesta začala.
Mohou ale nastat mimořádné okolnosti:
V těchto případech není letecká společnost povinna vyplácet finanční náhradu.

 • špatné počasí
 • přírodní katastrofa
 • omezení letového provozu
 • bezpečnostní situace
 • stávka třetí strany